Privacy Statement

Pravila zaštite osobnih podataka i upravljanja podacima

 

1. Tvrtka Szinga Sport Kft. (Sjedište: 1038 Budimpešta, Tündérliget utca 2.; Matični broj: Cg. 01-09-370331; PIB: 10318102-2-44), kao operator (u daljnjem tekstu: Davatelj usluga) web trgovine (u daljnjem tekstu: web trgovina) na web stranici www.playersroom.hu (u daljnjem tekstu: web stranica) poštuje ustavno temeljno pravo o zaštiti osobnih podataka prema kojem svatko ima pravo otkriti i koristiti svoje osobne podatke.

 

2. Davatelj usluga posebnu pozornost posvjećuje zaštiti pojedinaca tijekom prikupljanja i upravljanja osobnim podacima primljenih od strane kupaca (u daljnjem tekstu: Kupac) za korištenje usluga, te se izrazito pridržava zakona br.VI iz 1998.g. o proglašenju Strasburške konvencije od 28. siječnja 1981.g., Zakona br.CXIX iz 1995. o upravljanju osobnim podacima imena i adrese u svrhu istraživanja i izravnog marketinga te Zakona br.CXII iz 2011.g. o pravu na samoodređenje informacija i slobodu informacija (u daljnjem tekstu: Infotv.).

 

3. Podaci pružani od strane Kupaca, kao što su ime i prezime, adresa dostave i adresa fakture, broj telefona, adresa e-pošte i spol Kupaca sadržani su u e-pošti poslanoj putem sustava.

 

U slučaju plaćanja bankovnom karticom, podacima plaćanja ne upravlja Davatelj usluga, već OTP Banka.

 

Prihvaćam da će sljedeći osobni podaci pohranjeni u bazi podataka www.playersroom.hu od strane upravitelja podataka Szinga Sport Kft. (Sjedište: 1038 Budimpešta, Tündérliget u. 2.) biti dostavljeni tvrtki OTP Mobil Kft. kao obraditelju podataka. Upravitelj podataka dostavlja slijedeće podatke:

 

ID broj web narudžbe

datum narudžbe

stavke narudžbe (naziv proizvoda, broj artikla, cijena, količina, PDV)

naknada za dostavu

valuta

iznos popusta

jezik

ime

prezime

e-pošta

broj telefona

ime/naziv za fakturu

PIB

poštanski broj za fakturu

naziv grada za fakturu

naziv ulice za fakturu

naziv županije za fakturu

naziv zemlje za fakturu

ime isporuke

poštanski broj isporuke

grad isporuke

ulica isporuke

županija isporuke

zemlja isporuke

 

Priroda i svrha aktivnosti obrade podataka koju obavlja obraditelj podataka možete naći u SimplePay Pravila o privatnosti, na sljedećoj poveznici:

 

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

4. Upravitelji podataka su Davatelj usluga i kurirske službe navedene pod točkom 5.

 

5. Davatelj usluga izjavljuje da je svrha upravljanja podacima registriranim u njegovoj bazi podataka (ime, adresa dostave, adresa fakture, adresa e-pošte, telefonski broj, spol Kupaca) jeste osiguravanje pružanja usluga dostupnih u web trgovini, prikazivanje personaliziranog sadržaja i oglasa, prikupljanje statistika, tehnički razvoj IT sustava, te zaštita prava Kupaca. Davatelj usluga može koristiti podatke za formiranje korisničkih skupina, te prikazivanje ciljanog sadržaja i/ili oglasa i/ili slanje newslettera istim korisničkim skupinama na web mjestima Davatelja usluge.

 

Podaci dani od strane Kupaca proslijedit će se kurirskim službama koji obavljaju dostavu proizvoda (u daljnjem tekstu: Kurirske službe) u mjeri koja je potrebna za isporuku proizvoda kupljenih u web trgovini.

 

Kurirske službe:

 

Davatelj usluga vodi registar prijenosa podataka o prijenosu osobnih podataka koje je Kupac dostavio kurirskim službama kako bi provjerio zakonitost prijenosa podataka i obavijestio subjekte podataka, koji uključuje datum prijenosa osobnih podataka od strane Davatelja usluge, te pravni temelj prijenosa podataka i primatelja podataka. Davatelj usluga čuva podatke u registru prijenosa podataka u trajanju od 5 (pet) godina.

 

6. Davatelj usluga ne smije koristiti osobne podatke Kupaca u svrhe koje odstupaju od gore navedenih. Otkrivanje osobnih podataka trećim licima (osim kurirskih službi) ili javnim tijelima moguće je samo uz izričit pristanak Kupaca, osim ako zakonom ili službenom/sudskom odlukom nije drugačije određeno. Davatelj usluga će osobne podatke Kupaca brisati nakon završetka svrhe korištenja ili na zahtjev Kupaca.

 

7. Davanje podataka od strane Kupaca je dobrovoljno, a pravni temelj je suglasnost nositelja podataka. Korištenjem usluga Davatelja usluga, Kupac pristaje na upotrebu vlastitih podataka u gore navedene svrhe (uključujući prijenos osobnih podataka kurirskim službama).

 

8. Kupac može u bilo kojem trenutku zatražiti od Davatelja usluga:

- obavijest o upravljanju vlastitim osobnim podacima;

- ispravak vlastitih osobnih podataka;

- brisanje ili blokiranje vlastitih osobnih podataka.

 

8.1. Na zahtjev Kupaca, Davatelj usluga pruža informacije o podacima koje obrađuje, o njihovom izvoru, o namjeni, osnovi i trajanju pravne osnove, o imenu i adresi obraditelja podataka i aktivnostima vezanim za obradu podataka, kao i pravnu osnovu i primatelja u slučaju prijenosa podataka predmetne osobe.

 

Davatelj usluge obvezan je na zahtjev Kupaca dati razumljivu obavijest u pisanom obliku u najkraćem vremenu od dana podnošenja zahtjeva, ali najkasnije u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana.

 

Gore navedeni podaci su besplatni, ukoliko Kupac koji zahtijeva informacije još nije podneo zahtjev za obavijest upravitelju podataka za isti skup podataka u tekućoj godini. U drugim se slučajevima može uspostaviti naknada od 700 HUF po obavijesti. Povrat plaćene naknade vrši se u slučaju, ako je Davatelj usluga nezakonito upravljao podacima ili je zahtjev za obavijest rezultirao u ispravku iste.

 

Davatelj usluga može odbiti obavještavanje Kupaca samo u slučajevima navedenim u članku 9. stavka 1. i članku 19. Zakona o pravu na informacijsko samoodređenje i slobodu informiranja (Info tv.).

 

U slučaju odbijanja pružanja informacija, Davatelj usluga će pismeno obavijestiti Kupca prema kojoj odredbi Zakona o pravu na informacijsko samoodređenje i slobodu informiranja (Info tv.) je došlo do odbijanja pružanja informacija. U slučaju da se podaci odbiju, Kupac se može obratiti sudu ili Nacionalnom tijelu za zaštitu podataka i slobodu informacija (adresa: 1125 Budimpešta, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; telefonski broj: +36 (1) 391 1400; adresa e-pošte: ugyfelszolgalat@naih.hu; (u daljnjem tekstu: Službeno tijelo).

 

8.2. Ako osobni podaci kojima upravlja Davatelj usluga ne odgovaraju stvarnosti, a osobni podaci koji odgovaraju stvarnosti dostupni su Davatelju usluga, isti ima pravo ispraviti te osobne podatke.

 

Davatelj usluga brisat će osobne podatke u sljedećim slučajevima:

- ako je obrada osobnih podataka nezakonita;

- ako Kupac traži brisanje osobnih podataka;

- ako su osobni podaci nepotpuni ili netočni - i to se stanje ne može pravno popraviti -, pod uvjetom da Zakon o pravu na informacijsko samoodređenje i slobodu informiranja (Info tv.) ne isključuje brisanje podataka;

- ako je prestala svrha obrade podataka ili je istekao rok za pohranu podataka određen zakonom;

- u slučaju naloga suda ili vlasti.

 

Umjesto brisanja, Davatelj usluga će blokirati osobne podatke, ako to Kupac zatraži ili ako se na temelju njemu dostupnih podataka može pretpostaviti da bi brisanje štetilo legitimnim interesima Kupaca. Ovako blokirani osobni podaci mogu se obrađivati samo dok postoji svrha obrade podataka koja je onemogućila brisanje osobnih podataka.

Davatelj usluga označit će osobne podatke kojima upravlja, ako Kupac osporava njihovu točnost, ali da se istodobno netočnost osporenih osobnih podataka ne može jasno utvrditi.

 

Davatelj usluga će obavijestiti Kupca o ispravku, blokiranju, označavanju i brisanju podataka, kao i sve one kojima su podaci prethodno proslijeđeni u svrhu upravljanja podacima. Obavijest se može izostaviti, ako ne šteti legitimnim interesima subjekta podataka s obzirom na svrhu obrade.

 

Ako Davatelj usluga ne udovolji zahtjev Kupaca za ispravak, blokiranje ili brisanje podataka, dužan je u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana od primitka zahtjeva, pisanim putem obavijestiti o činjeničnim i pravnim razlozima odbijanja zahtjeva za ispravak, blokiranje ili brisanje podataka. Ukoliko se zahtjev za ispravak, brisanje ili blokiranje podataka odbije, Kupac ima pravo obratiti se nadležnom sudu ili službenom tijelu.

 

9. Davatelj usluga provodi aktivnosti vezane za obradu podataka u skladu s važećim zakonodavstvom Mađarske te imajući na umu odredbe o zaštiti podataka sadržane u ovoj izjavi.

 

10. Davatelj usluga nije odgovoran za podatke dostavljene od strane Kupaca. Ukoliko Davatelju usluga dođe do saznanja da dostavljeni podaci krše prava trećeg lica ili zakona, ili krše ova pravila o zaštiti podataka ili uzrokuju štetu zbog nepoštivanja pravila o zaštiti podataka, Davatelj usluga ima pravo poduzeti potrebne pravne mjere u suradnji s nadležnim vlastima. Ukoliko je Kupac pružio podatke trećeg lica u svrhu korištenja usluge ili je na bilo koji način prouzročio štetu tijekom korištenja web stranice, Davatelj usluga ima pravo naplatiti naknadu za nastalu štetu.

 

11. Kako bi spriječio neovlašteni pristup podacima i otkrivanje istih, te osigurao točnost podataka i koristio podatke na najprikladniji način, Davatelj usluga čuva i pruža podatke prikupljene na mreži odgovarajućim fizičkim, elektroničkim i tehničkim metodama.

 

12. Davatelj usluga upravlja podacima Kupca u okviru Club kartice za razdoblje valjanosti i nakon toga, bez posebnog zahtjeva za otkazivanjem, kako bi potaknuo Kupca da postane redoviti kupac i što je moguće lakše obavijestiti o promocijama na danim kontakt podacima. Podatke obrađuje osoblje Davatelja usluge. Temeljem Zakona br. CXII iz 2011. godine, Kupac može ostvariti svoja prava na informacijsko samoodređenje i slobodu informiranja u skladu s odredbama ovoga Zakona.

 

13. Hosting usluga: Planet Express Kft.,

Sjedište:1125 Budapest, Álom u. 43/b.

Porezni broj: 23587342-2-43

Matični broj tvrtke: 01-09-972700

Korisnička služba i tehnička podrška:support@pannonhosting.hu

 

 

14. Suradnja s obraditeljima podataka

Partneri u pružanju marketinških usluga i treća lica:

 

15. Pružatelj poštanskih usluga:

Maileon Digital Kft.

Sjedište:1112 Budapest, Budaörsi út 153.

 

 

Pravila o privatnosti nagradne igre

 

 

1. Osobnim podacima registriranih igrača upravlja Organizator igre (Szinga Sport Korlátolt Felelősségű Társaság (sjedište: 1038 Budimpešta, Tündérliget utca 2.; matični broj tvrtke: 01-09-370331 . Porezni broj: 10318102-2-44, e-mail adresu: szingasport@playersroom.hu zastupa: Zoltán Gém, izvršni direktor; u daljnjem tekstu: „Organizator”). Organizator je isključivi obraditelj svih osobnih podataka. Organizator je najavio upravljanje podacima u registru zaštite podataka koji vodi Nacionalno tijelo za zaštitu podataka i slobodu podataka: NAIH-84718/2015.

Organizator obrađuje osobne podatke isključivo onih osoba koje su se registrirale u igri navedene u Pravilima igre i koje su tijekom registracije prihvatile Pravila igre i ova Pravila upravljanja podacima.

Uvjet za sudjelovanje u igri je da igrač prihvati Pravila igre i ova Pravila o privatnosti.

 

2. Ova Pravila o privatnosti ("Pravila") primjenjuju se samo na upravljanje osobnim podacima zabilježenim tijekom igre i ne obuhvaćaju drugo upravljanje podacima Organizatora.

Upravljanje osobnim podacima igrača regulirano je ovim Pravilima. Upravljanje osobnim podacima uređuje zakonodavstvo Mađarske i Europske unije, posebice Zakon br. CXII iz 2011.godine o pravu na samoodređenje informacija i slobodu informacija (u daljnjem tekstu: „Infotv“), zatim Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995.g. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, i GDPR smjernice koje stupaju na snagu 25. svibnja.

 

3. Registracijom Igrač prihvata Pravila nagradne igre i ova Pravila. Registracijom i prihvaćanjem pravila, Igrač pristaje na upravljanje svojih osobnih podataka kako je navedeno u ovim Pravilima. Pravni temelj za obradu podataka je dobrovoljni pristanak igrača (članak 5. stavka (1) točka (a) Infotv.). Ova Pravila se smatraju kao obavijest igrača.

S obzirom na činjenicu da je sudjelovanje u nagradnoj igri u potpunosti dobrovoljno i da Igrači osvajaju pravo na nagradu bez plaćanja naknade Organizatoru, Organizator postavlja pristanak na upravljanje podacima prema Pravilima o privatnosti kao uvjet sudjelovanja u nagradnoj igri. Igrači izričito prihvaćaju navedena pravila i slažu se da je sudjelovanje uvjetovano pristankom na upravljanje podacima.

 

4. Tijekom upravljanja podacima, Organizator nastoji osigurati da se upravljanje podacima odvija pošteno i zakonito, i da se upravljanje osobnim podacima odvija samo u određene svrhe. Prvenstvena svrha upravljanja podacima je provođenje nagradne igre, koje uključuje provjeravanje prava na sudjelovanje, izvlačenje nagrade, obavještavanje dobitnika i predaju nagrade. Osim toga, svrha upravljanja podacima je oglašavanje, istraživanje tržišta i javnog mnijenja, koristeći podatke pružane od strane igrača.

Organizator ima pravo koristiti podatke u statističke svrhe na način koji nije osobno identificiran.

 

5. Osobni podaci obrađuju se u sjedištu, podružnici, prostorijama Organizatora ili u prostoriji za obradu podataka koju je odobrio Organizator. Odluke u vezi s upravljanjem podacima uvijek donosi Organizator.

Temeljem zakona Infotv., Organizator ima pravo povjeriti obraditelja podataka. Obraditelj podataka ne može donijeti neovisnu odluku. Organizator objavljuje imena obraditelja podataka u ovim Pravilima.

 

6. Tijekom registracije, igrač daje osobne podatke potrebne za identifikaciju i komunikaciju (ime, adresa e-pošte, adresa, datum rođenja, poštanski broj), kako je navedeno u obrascu za registraciju. Svrha upravljanja podacima je identifikacija Igrača, održavanje kontakta, oglašavanje te istraživanje.

Igrač koji osvoji nagradu obvezan je dostaviti Organizatoru sve podatke potrebne za preuzimanje nagrade, a posebice za isporuku nagrade dobitniku te za ispunjenje poreznih obveza (točna adresa, opći identifikacijski podaci, porezni identifikacijski broj, broj bankovnog računa). Ukoliko Igrač ne dostavi tražene podatke, Organizator ima pravo odbiti predaju nagrade. Svrha upravljanja podacima u slučaju dobitnika je predaja nagrade i ispunjenje poreznih obveza.

U slučaju preporučenih osoba svrha upravljanja podacima je promocija nagradne igre, što znači da Organizator šalje pismo o nagradnoj igri preporučenim osobama.

 

7. Organizator ima pravo koristiti dostavljene kontakt podatke igrača (e-pošta, poštanska adresa, telefonski broj) u svrhu slanja promotivnog e-maila u vezi aktivnosti Organizatora, newsletter o uslugama ili reklamno pismo kako bi na taj način informirao igrača. Igrač je izričito suglasan da Organizator može stavljati oglas u obavijest, newsletter ili druge vrste obavijesti.

Registriranjem igrač izričito prihvaća da mu Organizator šalje oglase korištenjem izravnog upita i korištenjem podataka dostavljenih u tu svrhu. Pristanak se odnosi na upite putem e-pošte, telefona, pošte i drugih sredstava.

Igrači se slažu da će upotrebu web stranica Organizatora i podataka generiranih tijekom njihovog sudjelovanja u igri Organizator koristiti u reklamne svrhe kako bi Igračima pružio ciljane ponude koje se odnose na primatelja.

Upravljane podatke Organizator može koristiti u svrhu istraživanja javnog mnijenja, istraživanja tržišta, sastavljanja uzorka istraživanja i traženja igrača u takve svrhe.

 

8. Prilikom posjeta web stranici, sustav Organizatora automatski bilježi IP adresu računala igrača, vrijeme početka posjeta i, u nekim slučajevima, vrstu preglednika i operativnog sustava, ovisno o postavkama računala, kao i zemljopisnom položaju. Tako zabilježeni podaci ne smiju se povezati s drugim osobnim podacima. Obrada podataka se vrši samo u statističke svrhe. Organizator zadržava pravo postavljanja datoteka (kolačića) na računalo igrača.

 

9. Nakon završetka igre Organizator neće brisati pružene podatke, već će upravljati istim i koristiti ih u kasnijem vremenu u svrhe navedene u ovim pravilima.

Organizator će brisati unesene podatke u slijedećim slučajevima:

Igrač može zatražiti brisanje svojih osobnih podataka putem kontakt podataka Organizatora (točka 1). U slučaju ztakvig ahtjeva Igrača, sustav Organizatora će podatke brisati u roku od pet radnih dana. Brisanje osobnih podataka učinit će podatke neprepoznatljivima na način da se veza između podataka i subjekta podataka više neće moći uspostaviti.

Organizator neće brisati osobne podatke na zahtjev Igrača, ako je upravljanje podacima obvezna ili dopuštena zakonom (na primjer, podaci povezani s poreznom obvezom). U tom slučaju, Organizator će obavijestiti Igrača o pravnoj osnovi za odbijanje otkazivanja.

Ako se između Organizatora i Igrača uspostavi pravni odnos i upravljanje osobnim podacima je neophodna za ostvarivanje prava koja proizlaze iz pravnog odnosa i ispunjavanja obveza (npr. ovrha na potraživanjima, rješavanje pravnih sporova), Organizator također obrađuje potrebne osobne podatke u slučaju zahtjeva za otkaz. Članak 6. stavka (5) zakona Infotv.

Ako Organizator isključi Igrača iz igre, isti će u slučaju zahtjeva za brisanje podataka i u daljnjem upravljati podacima potrebnim da spriječi ponovnu registraciju. Pravna osnova za upravljanje podacima u ovom slučaju je članak 6. stavka (5) zakona Infotv.

 

10. Igrač ima pravo ispraviti svoje podatke, a za podatke koje on sam ne može ispraviti, zatražiti od Organizatora da ispravi podatke netočne podatke. Subjekt podataka može zatražiti informacije o upravljanju njegovim osobnim podacima. Organizator može dostaviti obavijest i putem e-pošte. Igrač ima pravo protiviti se upravljanju njegovim osobnim podacima.

 

11. Organizator će poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao sigurnost podataka, osiguravajući odgovarajuću razinu zaštite, posebno protiv neovlaštenog pristupa, izmjene, prijenosa, otkrivanja, brisanja ili uništenja podataka te slučajnog uništavanja i oštećenja podataka. Organizator osigurava sigurnost podataka odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama.

 

12. Tijekom korištenja Usluge i Web stranice, igrači imaju pravo dostaviti samo svoje vlastite podatke. Davanje podataka drugih osoba predstavlja nezakonito upravljanje podacima, što može dovesti do posljedica navedenih u posebnim zakonima. U slučaju zlouporabe podataka drugih osoba, Organizator će pomoći postupajućim tijelima u otkrivanju kršenja i identificiranju počinitelja.

 

13. Organizator prenosi osobne podatke trećim licima samo uz izričitu suglasnost nositelja podataka ili u skladu s odredbama zakona.

 

14. Igrač može podnijeti prigovor Organizatoru u vezi s upravljanjem osobnim podacima, koji će istražiti prigovor u najkraćem mogućem roku i ispraviti kršenje.

U slučaju kršenja prava na zaštitu svojih osobnih podataka, igrač se može obratiti Nacionalnom tijelu za zaštitu podataka i slobodu informacija (www.naih.hu), a svoj zahtjev može izvršiti i na sudu.

 


OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

Ovaj ugovor o Općim uvjetima korištenja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) sadrži prava i obveze tvrtke Szinga Sport Kft. (u daljnjem tekstu: Davatelj usluga) i stranke (u daljnjem tekstu: Kupac) koji koristi usluge elektroničke trgovine Davatelja usluga putem internetske stranice www.playersroom.hr (u daljnjem tekstu: web stranica). (Davatelj usluga i Kupac zajedno: Ugovorne strane). Opći uvjeti - s iznimkom ugovora o preprodavačima - primjenjuju se na sve pravne transakcije i usluge koje se odvijaju putem web stranice www.playersroom.hu bez obzira da li se izvršenje ugovora obavlja u Mađarskoj ili u inozemstvu i da li ih obavlja Davatelj usluga ili njegov suradnik.

Podaci Davatelja usluga:

·        E-mail: webshop@playersroom.eu

 

Sadržaj:

1.     Opće informacije, zaključivanje ugovora između Ugovornih strana

2.     Naručivanje – opće odredbe

3.     Obvezujuća ponuda, potvrđivanje

4.     Ispravka pogrešaka pri unosu podataka

5.     Uvjeti isporuke

6.     Uvjeti plaćanja

7.     Pravo na odustanak

8.     Jamstvo

9.     Garancija

10.   Zamjena

11.   Rezerviranje proizvoda

12.   Odgovornost

13.   Autorska prava

14.   Mogućnosti za provedbu prava

15.   Izjava o privatnosti

16.   Ostale odredbe

 

1. Opće informacije, zaključivanje ugovora između Ugovornih strana

1.1. Opseg ovih Općih uvjeta obuhvaća sve usluge elektroničke trgovine na teritoriji Mađarske koje se odvijaju putem elektroničke trgovine na internet stranici (u daljnjem tekstu: web trgovina). Opseg ovih Općih uvjeta također se proteže na sve trgovačke transakcije na teritoriji Mađarske, zaključene između stranaka navedenih u ovom ugovoru. Kupnja u web trgovini regulirana je Zakonom broj CVIII. iz 2001. o pojedinim pitanjima usluga elektroničke trgovine i usluga informacijskog društva, Uredbom Vlade br. 45/2014 (II.26.) o detaljnim pravilima ugovora između potrošača i poduzeća i Zakonom broj V. iz 2013. o Građanskom zakoniku.

1.2. Kupnja u web trgovini odvija se putem elektroničkog naručivanja, na način određen ovim Općim uvjetima.

1.3. Pojedine usluge web trgovine dostupne su samo nakon registracije.

1.4. Uz narudžbu i njezinu potvrdu od strane Davatelja usluga, između ugovornih strana nastaje međusobni ugovor. Ovaj ugovor se smatra kao da je sklopljen u pisanom obliku. Davatelj usluga bilježi ugovor i pohranjuje ga 2 (dvije) godine od datuma sklapanja ugovora.

1.5. Jezik ugovora je: mađarski

1.6. Davatelj usluga se ne podvrgava odredbama bilo kojeg kodeksa ponašanja.

1.7. Mjesto i način rješavanja prigovora

 

2. Naručivanje – opće odredbe

2.1. U cilju naručivanja i za izvršenje ugovora (isporuka proizvoda) potrebno je da Kupac navede točne podatke. Ako je Kupac registriran u web trgovini, svoje podatke može pregledati i izmjeniti klikom na vezu "Izmjena podataka". Za pregledavanje proizvoda i za naručivanje nije potrebna registracija.

2.2. Davatelj usluga neće biti odgovoran za kašnjenje u isporuci i druge probleme ili pogreške koji su nastali zbog pogrešnih i/ili netočnih podataka koje je Kupac naveo. Davatelj usluga neće biti odgovoran za štetu koja proizilazi iz gore navedenih razloga. Davalac usluga neće biti odgovoran ni za kakvu štetu nastalu zbog pogreške u izmjeni registriranih podataka od strane Kupca.

2.3. Osnovna svojstva i bitne karakteristike proizvoda nalaze se u tehničkom listu koji je dostupan klikom na sliku proizvoda, a detaljna, bitna svojstva proizvoda uključena su u upute za uporabu koje se isporučuju s proizvodom. Smatra se da je Davatelj usluga ispunio ugovor ako proizvod ima pogodnije i povoljnije značajke od podataka danih na web stranici ili u uputama za uporabu. Upute za uporabu proizvoda - ako to nalažu zakonska pravila - Davatelj usluga prilaže uz proizvod.

Podaci o proizvodima u web trgovini su informativnog karaktera. Može postojati mala razlika između boje fotografije i boje proizvoda, jer su fotografije snimljene u studiju s bljeskalicom. Za materijale s uzorkom, uzorak možda neće pasti točno kao na fotografiji, zbog kroja proizvoda. U tehničkom listu proizvoda o tome nema posebnog upozorenja. Proizvodi se mogu naručiti samo u veličini naznačenoj na tehničkom listu. Za proizvode koji nemaju naznačenu europsku veličinu na tehničkom listu, klikom na vezu "tablice veličina" u zaglavlju web stranice, Kupac može dobiti informacije o europskoj veličini određenog proizvoda.

2.4. Nabavna cijena proizvoda uvijek je iznos naznačen uz odabrani proizvod, koji već uključuje porez na dodanu vrijednost. Nabavna cijena proizvoda - uz iznimke uključene u ove Opće uvjete - ne uključuje troškove dostave.

2.5. Davatelj usluga zadržava pravo promjene cijena proizvoda u web trgovini, pod uvjetom da promjena stupi na snagu u isto vrijeme kad se proizvod postavi na web stranicu. Izmjena ne utječe štetno na nabavnu cijenu već naručenih proizvoda, međutim, u slučaju pada cijene u razdoblju između zaključenja ugovora (prihvaćanje narudžbe od strane Davatelja usluga i njene potvrde) i primitka proizvoda, za povrat novca nema mogućnosti.

Ako je unatoč pažljivosti Davatelja usluga na web mjestu objavljena netočna cijena, posebno cijena koja je očito netočna ili se bitno razlikuje od uobičajene cijene, tada web trgovina otkazuje danu narudžbu - po pogrešnoj cijeni - i u ovom slučaju prodajnu ponudu od strane Kupca neće prihvatiti. O tim ćemo informacijama obavijestiti Kupca nakon prijema njegove narudžbe, jer poruka o potvrdi narudžbe još ne znači prihvaćanje ponude, posebno u slučaju ove točke, pošto se prihvaćanje ponude može izvršiti samo po ispravnoj cijeni. Znajući ove podatke, kupac može odustati od namjere kupnje.

Ako trgovina potvrdi narudžbu proizvoda po pogrešnoj cijeni, u tom slučaju trgovina zadržava pravo osporiti ugovor, pozivajući se na pogrešku prilikom sklapanja ugovora. Pogreška postoji u svim slučajevima kada je potrošač - osim brige i marljivosti koja se uobičajeno zahtijeva u procjeni komercijalne prakse - mogao utvrditi da je trgovina pogriješila prilikom zaključivanja ugovora u pogledu kupoprodajne cijene.

2.6. Cijena prikazana na web stranici i u trgovinama može se u nekim slučajevima razlikovati.

2.7. Po jednoj narudžbi se može naručiti najviše 6 (šest) proizvoda.

2.8. Postupak naručivanja:

2.8.1. Na vrhu web stranice Kupac može odabrati traži li proizvod za "muškarca", "ženu", "dječaka" ili "djevojčicu". Kupac može koristiti filtre s lijeve strane web stranice za navigaciju između marki, kategorija proizvoda i značajki proizvoda.

2.8.2. Tehničkom listu za podatke o proizvodu možete pristupiti klikom na slike. Na odabranom tehničkom listu možete odabrati veličinu i boju. Od modela koji je dostupan u više boja postavljen je jedan proizvod.

2.8.3. Naručivanje se obavlja putem virtualne košarice. Nakon izbora veličine proizvoda i navođenja količine - ako Kupac želi kupiti više komada istog proizvoda – proizvodi se mogu staviti u košaricu klikom na gumb "dodaj u košaricu". Košaricu možete pogledati u gornjem desnom dijelu web stranice klikom na vezu "Košarica", gdje se proizvod može istovremeno mijenjati i brisati.

2.8.4. Nakon završetka kupovine postavljanjem proizvoda u košaricu, klikom na gumb "evidentiraj kupnju" možete pristupiti podatkovnom listu za popunjavanje podataka Kupca i pojedinačnim uvjetima i odredbama za popunjavanje. Da biste poslali narudžbu, obvezno je na podatkovnom listu popuniti ime Kupca, adresu za fakturu i za dostavu, telefonski broj Kupca, e-mail adresu i spol, te odabrati način plaćanja i isporuke. Ako Kupac ima kupon i/ili PlayersClub karticu koja daje pravo na popust, popust se može potvrditi unosom broja kupona i/ili broja PlayersClub kartice na podatkovni list, što daje pravo na popust. Validacija popusta se može potvrditi samo prilikom narudžbe. Popusti se ne mogu spojiti, za jednu narudžbu se može potvrditi ili samo jedan kupon ili samo popust PlayersClub.

2.8.5. Da bi mogao završiti narudžbu, uz točno popunjavanje podatkovog lista, Kupac je dužan izjaviti da je pročitao i prihvatio ove Opće uvjete i propise o zaštiti podataka i upravljanju podacima popunjavanjem obveznih polja obrasca, klikom u okvir na obrascu. Nakon toga naručivanje se završava klikom na gumb "narudžba". Slanje narudžbe (pritiskom na gumb "Pošalji narudžbu") stvara obvezu plaćanja za kupca.

 

3. Obvezujuća ponuda, potvrđivanje

3.1. Nakon primitka ponude (narudžbe) od Kupca, Davatelj usluga će bez odgode poslati automatsku e-mail poruku kojom se potvrđuje prihvaćanje ponude (narudžbe) Kupca od strane Davatelja usluga, podatke koje je kupac naveo tijekom narudžbe (npr. podaci za fakturu i informacije o dostavi, itd.), ID broj narudžbe, datum narudžbe, popis elemenata koji pripadaju naručenom proizvodu, količinu, cijenu proizvoda, trošak dostave i konačni iznos za plaćanje. E-mail potvrda smatra se prihvaćanjem ponude koju je Kupac dao Davatelju usluga i s ovim potvrđivanjem zaključuje se valjani ugovor između Davatelja usluga i Kupca. Potvrđena narudžba još ne znači da naručeni(e) proizvod(e) Davalac usluga može sigurno dostaviti. U slučaju uglavnom sniženih proizvoda i proizvoda koji su dostupni u malom broju, naručeni proizvod može biti neispravan ili oštećen, pa se zbog toga ne može uručiti. U ovom slučaju, Davatelj usluga će što je prije moguće – putem e-maila ili telefonom - obavijestiti Kupca o prepreci za izvršenje narudžbe.

3.2. Kupac je oslobođen obvezujuće ponude ako od Davatelja usluga ne dobije bez odgode, odnosno u roku od 48 sati e-mail potvrdu s podacima u vezi s poslanom narudžbom – sukladno s točkom 3.1.

3.3. Narudžba se smatra kao ugovor sklopljen elektroničkim putem, za koji je mjerodavan Zakon broj V. iz 2013. godine o Građanskom zakoniku i Zakon CVIII. iz 2001. godine o pojedinim pitanjima usluga elektroničke trgovine i usluga povezanih s informacijskim društvom. Ugovor podliježe odredbama Uredbe Vlade broj 45/2014 (II.26.) o detaljnim pravilima ugovora između potrošača i poduzeća i uzima u obzir odredbe Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća o pravima potrošača.

 

4. Ispravka pogrešaka pri unosu podataka

4.1. U bilo kojoj fazi narudžbe i sve dok narudžba ne bude poslana Davatelju usluga, Kupac ima priliku u bilo kojem trenutku ispraviti pogreške u unosu podataka (brisanje i/ili izmjene) u sučelju za narudžbu web stranice.

4.2. Tijekom postupka narudžbe, naručeni proizvod(i) i točan konačni iznos koji treba platiti bit će prikazani cijelo vrijeme na sučelju za naručivanje web stranice.

 

5. Uvjeti isporuke

5.1. Davatelj usluga isporučuje naručeni(e) proizvode(e) Kupcu putem dostavne tvrtke (u daljnjem tekstu: kurirska služba) na adresu dostave koju je Kupac naveo tijekom narudžbe.

Davatelj usluga isporučuje naručeni proizvod s kućnom dostavom besplatno ili uz trošak dostave u skladu s odabranim načinom dostave od strane Kupca. Davatelj usluga obavještava Kupca o naknadi za dostavu tijekom postupka narudžbe. Naknada za dostavu određuje se uzimajući u obzir vrijeme isporuke i vrijednost narudžbe.

Za aktualne informacije u vezi dostave kliknite ovdje.

 

Naknada za dostavu će također biti navedena na zaslonu sažetka narudžbe, na računu i u potvrdnom e-mailu.

 

Davatelj usluga zadržava pravo izmjene naknade za dostavu pod uvjetom da promjena stupi na snagu istovrijemeno s njezinim pojavljivanjem na web stranici. Izmjena ne utječe na nabavnu cijenu već naručenih proizvoda.

Pri korištenju PlayersClub kartice, Kupac se dužan predstavniku kurirske službe dokazati s osobnom iskaznicom i PlayersClub karticom prilikom primitka proizvoda. Više detalja o PlayersClub članstvu: http://playersroom.hu/playersroom/playersclub.

 

Ako je isti dan od Kupca primljeno više narudžbi, one će se po naknadi za kućnu dostavu uzeti u obzir kao posebna narudžba, a samo one pojedine narudžbe koje prelaze vrijednost besplatne isporuke bit će isporučene besplatno. Ako Kupac prilikom davanja druge narudžbe naznači da želi spojiti narudžbe i ako na temelju povratnih informacija Davatelja usluga oni se još mogu spojiti, Davalac usluga može spojiti narudžbe, ali nije moguće spojiti narudžbe ako su paketi već pokrenuti. Davatelj usluga zadržava pravo izmjene naknade za dostavu pod uvjetom da promjena stupi na snagu istovrijemeno s njezinim pojavljivanjem na web stranici. Izmjena ne utječe na nabavnu cijenu već naručenih proizvoda.

 

5.2. Naručeni proizvod(i) stiže/stižu u zatvorenoj kutiji i ako plaćanje nije izvršeno unaprijed, nabavna cijena i naknada za dostavu moraju se platiti u gotovini dostavljaču prema fakturi kurirske službe. U slučaju da je prilikom primitka ambalaža oštećena, preporučuje se otvaranje paketa sa proizvodom u prisutnosti dostavljača kurirske službe, provjeriti cjelovitost paketa i prijaviti eventualnu štetu Davaocu usluga. Dostavljač kurirske usluge evidentirat će dostavu oštećenog proizvoda.

 

5.3. Proizvode isporučuje kurirska služba GLS Hungary. Narudžba će u većini slučajeva biti isporučena u roku od 2 radna dana nakon potvrde Davatelja usluge. U svim slučajevima Davatelj usluge teži što bržoj isporuci.

 

Davatelj usluga nije odgovoran za dostavu kurirske službe GLS Hungary u gore spomenutom roku.

Kurirska služba GLS Hungary dostavlja proizvode samo radnim danom, u radno vrijeme, stoga je važno da se tijekom narudžbe navede adresa kao adresa za dostavu, gdje se proizvod(i) mogu podići u navedeno vrijeme. Dostavljač kurirske službe GLS Hungary može pričekati najviše 10 minuta na adresi za dostavu koju navede kupac.

 

Plaćanje pouzećem u gotovini moguće je koristiti samo za kurirsku dostavu, a na mjestu preuzimanja (Pick Pack Point, GLS Package Point) samo u gotovini ili - ako određeno mjesto preuzimanja ima terminal za bankovnu karticu - može se platiti i kreditnom karticom, kuponima ili drugim gotovinskim alternativnim načinima plaćanja.

 

5.4. „Kućna dostava“:

5.4.1. "Kućnu dostavu" vrši kurirska služba GLS Hungary. Naručeni proizvodi bit će dostavljeni u roku od 3-5 radnih dana. Naknada za "Kućnu dostavu" iznosi bruto 7 EUR

 

6. Uvjeti plaćanja

Kupac može birati između slijedećih načina plaćanja:

 

 

7. Pravo na odustanak

7.1. Pravo na odustanak pripada potrošaču kako je navedeno u ovoj točki, a krug potrošača je naveden u Građanskom zakoniku (u daljnjem tekstu: Potrošač).

7.2. U slučaju ugovora o prodaji proizvoda Potrošač ima pravo na odustanak od

a) proizvoda,

b) u slučaju isporuke nekoliko proizvoda, od zadnje isporučenog proizvoda,

od ugovora, bez navođenja razloga u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana primitka od strane Potrošača ili treće strane koja nije prijevoznik.

7.3. Potrošač također ima pravo iskoristiti svoje pravo na odustanak u razdoblju između datuma zaključenja ugovora i datuma primitka proizvoda.

7.4. Potrošač nema pravo odustati od zapečaćenog proizvoda koji se ne može vratiti nakon preuzimanja i otvaranja paketa iz zdravstvenih ili higijenskih razloga (npr. donje rublje, kupaći kostimi).

 

7.5. Postupak za ostvarivanje prava na odustanak

 

7.5.1. Ako Potrošač želi ostvariti svoje pravo na odustanak, dužan je dostaviti nedvosmislenu izjavu o svojoj namjeri za odustanak u skladu s točkom 1.7 ovih Općih uvjeta, uz pomoć za kontakt naznačen od strane Davatelja usluga, odnosno osobno, poštom, elektroničkim pismom ili putem web trgovine nakon prijave na osnovu prethodne narudžbe.

 

Uzorak obrasca za odustanak možete preuzeti ovdje: [doc|pdf]

 

Ako Potrošač za ostvarivanje prava na odustanak ne koristi uzorak koji je objavio Davatelj usluga, izjava se smatra nedvosmislenoj ako uz izjavu o odustanku sadrži najmanje ime Potrošača, adresu za dostavu i broj narudžbe.

Smatra se da je Potrošač iskoristio svoje pravo na odustanak u roku, ako pošalje izjavu o odustanku Davatelju usluga prije isteka gore navedenog roka.

7.5.2. Činjenicu da je Potrošač iskoristio svoje pravo na odustanak u roku, u skladu s odredbama iz točke 7. dužan je dokazati Potrošač.

7.5.3. Odustanak će se smatrati ostvarenim na vrijeme ako Potrošač pošalje svoju izjavu Davatelju usluga u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana (čak i zadnjeg 14-og kalendarskog dana). U slučaju slanja izjave poštom, za izračun roka Davatelj usluga uzima u obzir datum predaje na pošti, a u slučaju slanja elektroničkog pisma za izračun roka uzima se vrijeme slanja e-maila.

7.5.4. U slučaju odustanka, Potrošač je dužan poslati naručeni(e) proizvod(e) u trgovinu Davatelja usluga ili na adresu navedenu u točki 1.7. bez nepotrebne odgode, ali najkasnije u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od obavijesti o izjavi o odustanku, preporučenom poštom ili kurirskom službom. Smatra se da je rok ispoštovan ako Potrošač vrati proizvod(e) (poštom ili ga dostavi kuriru kojeg je on naručio) prije isteka roka od 14 dana ili ako proizvod osobno odnese na jednu od gore navedenih adresa.

Kupac može besplatno vratiti naručen(e) proizvod(e) u bilo koju trgovinu Davatelja usluga u gore spomenutom roku - ali samo osobno. Troškove povrata proizvoda Davatelju usluga i troškove isporuke zamjenskog proizvoda Kupcu snosi Kupac.

7.5.5. Troškove povrata proizvoda na adresu Davatelja usluga (2120 Dunakeszi, Alagi major HRSZ. 070/1) snosi Potrošač. Davatelj usluga nije u mogućnosti preuzeti paket vraćen pouzećem. Osim troškova povrata proizvoda, Potrošač neće snositi nikakve druge troškove u vezi s odustankom.

7.5.6. Ako Potrošač odustane od ugovora, Davatelj usluge vratit će cijelu naknadu koju je platio Potrošač, uključujući naknadu za isporuku, osim naknade za isporuku istoga dana, odmah, ali najkasnije u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od primitka Izjave o odustanku Potrošača. Davatelj usluga ima pravo zadržati sva plaćanja od strane Potrošača, dok proizvod nije vraćen ili dok Potrošač ne dokaže da je proizvod vraćen: Davatelj usluga od ova dva slučaja uzima u obzir slučaj koji je ostvaren ranijeg datuma.

7.5.7. Tijekom povrata naknada plaćenih od strane Potrošača, Davatelj usluga će koristiti isti način plaćanja kao i način plaćanja koji je Potrošač koristio tijekom narudžbe, osim ako Potrošač izričito ne pristane na upotrebu drugog načina plaćanja, u tom slučaju Potrošač neće imati dodatnih troškova zbog korištenja drugog načina povrata.

7.5.8. Potrošač može biti odgovoran za smanjenje vrijednosti proizvoda samo ako je do njega došlo zbog načina uporabe koja prelazi utvrđenu uporabu zavisno od prirode i svojstva proizvoda. 


 

7.5.9. Ako potrošač/kupac iskoristi svoje pravo na odustanak u slučaju proizvoda kada kupuje nekoliko proizvoda besplatno u okviru akcije 2+1 (ili jedan ili više kupljenih proizvoda pod drugim nazivom/oznakom - s obzirom na kupnju ostalih proizvoda), u tom slučaju potrošač također može ostvariti svoje pravo na odustanak, ali samo u odnosu na sve proizvode zajedno (uključujući i proizvod(e) koji se dobivaju besplatno, a koji se ne mogu razdvojiti).

 

8. Jamstvo

8.1. Davatelj usluga ne pruža dobrovoljno jamstvo za proizvode u njegovoj prodaji.

 

8.2. Skrećemo pozornost Potrošača da se zbog istog kvara ili nedostatka proizvoda ne može istodobno izvršiti zahtjev za jamstvo za ispravnost proizvoda i zahtjev za opće jamstvo, ili zahtjev za jamstvo proizvođača i zahtjev za opće jamstvo, međutim, potrošač raspolaže potrošačkim pravom na opće jamstvo, bez obzira na navedena prava iz jamstva za ispravnost proizvoda i jamstva proizvođača.

8.3. U slučaju proizvoda obuhvaćenim Uredbom Vlade Republike Mađarske br.151/2003 (IX.22.) o zakonskom jamstvu za trajnu robu široke potrošnje, zakonsko jamstvo iznosi 1 godinu, a početni datum jamstva je dan isporuke proizvoda kupcu.

 

 

9. Garancija

9.1. Garancija na dostavljen proizvod

9.1.1. Kupac ima pravo garancije na proizvod koji mu je isporučio Davatelj usluge. U slučaju potrošačkog ugovora, Kupac koji se kvalificirao kao potrošač može ostvariti svoje zahtjeve za garanciju zbog nedostataka na proizvodu koji su već postojali u trenutku isporuke proizvoda u roku od 2 godine od datuma primitka proizvoda. Nakon dvogodišnjeg roka zastare, Kupac više ne može ostvariti svoja prava na garanciju.

9.1.2. U slučaju ugovora koji nije sklopljen s potrošačem, imatelj prava može podnijeti zahtjev za garanciju u roku od 1 godine od datuma primitka proizvoda.

9.1.3. Kupac može, prema vlastitom izboru -, zatražiti popravak ili zamjenu proizvoda, osim ako je nemoguće udovoljiti jednom od ovih zahtjeva Kupca ili bi to moglo dovesti do nesrazmjernih dodatnih troškova za Davatelja usluga u usporedbi s ispunjenjem njegovog drugog zahtjeva. Ako Kupac nije zatražio ili nije mogao zatražiti popravak ili zamjenu, Kupac može zatražiti dostavu proporcionalne naknade ili mogućnost da Kupac popravi kvar ili da ga daje drugome na popravak na trošak Davatelja usluga ili – u krajnjem slučaju – može odustati od ugovora. U slučaju manje pogreške nema mjesta za odustanak.

9.1.4. Kupac može zamjeniti izabrano pravo garancije na drugu mogućnost, međutim, dužan je snositi troškove drugog izbora, osim ako je to bilo opravdano ili ako je Davatelj usluge dao razlog za to.

9.1.5. Kupac je dužan obavijestiti Davatelja usluga o nedostatku odmah nakon otkrivanja, ali najkasnije u roku od dva mjeseca od otkrivanja nedostatka.

9.1.6. Kupac može ostvariti zahtjev za garanciju izravno od Davatelja usluga.

9.1.7. Unutar šest mjeseci od izvršenja ugovora ne postoje nikakvi drugi uvjeti za garanciju, osim obavijesti o neispravnosti radi izvršenja zahtjeva za garanciju ako Kupac dokaže Davatelju usluga da je proizvod kupio od njega (predočenjem računa ili kopijom računa) u neispravnom stanju. U tom slučaju Davatelj usluga može se osloboditi obveze garancije samo ako opovrgne ovu pretpostavku, odnosno ako dokaže da je kvar na proizvodu nastao nakon isporuke proizvoda kupcu. Ako Davatelj usluga može dokazati da se razlog neisparvnosti može pripisati Kupcu, nije dužan prihvatiti zahtjev za garanciju koji je podnio Kupac. Međutim, nakon isteka šest mjeseci od isporuke, Kupac je dužan dokazati da je nedostatak koji je prepoznao već postojao u vrijeme izvršenja ugovora.

Proizvodi za koje se traži garancija moraju se vratiti Davatelju usluga na adresu Korisničke službe navedenu u točki 14.1 kako bi se ispunio zahtjev za garanciju. Davatelj usluga pri povratu proizvoda prihvata samo čiste proizvod(e), a nečist(e) proizvod(e) vraća kupcu.

9.1.8. Ako Kupac podnese zahtjev za garanciju u vezi s dijelom proizvoda koji se može odvojiti od cjeline proizvoda u smislu naznačenog nedostatka, neće se smatrati da je zahtjev za garanciju podnijet u odnosu na ostale dijelove proizvoda.

9.1.9. U slučaju zamjene ili odustanka, Kupac nije dužan nadoknaditi smanjenje vrijednosti proizvoda ako je to nastalo namjenskom uporabom. Kupac je dužan platiti Davatelju usluga smanjenje vrijednosti proizvoda ako je to nastalo zbog nekorištenja proizvoda.

9.1.10. U slučaju pogreške u izvršenju zahtjeva za garanciju, nastale troškove snosi Davatelj usluga. Tijekom ispunjenja garancijske obveze prema Kupcu, Davatelj usluga će platiti troškove koje je Kupac imao u vezi zahtjeva za garanciju samo u slučaju ako Kupac podnese dokaze o troškovima (predočenjem računa, preporučene pošiljke, itd.). Ako je neispravnosti proizvoda mogao doprinijeti i Kupac, s tim što nije izvršio obvezu održavanja proizvoda, Kupac će snositi troškove nastale izvršavanjem obveze garancije ako je znao za potrebu održavanja proizvoda ili ako je Davatelj usluga ispunio svoju obvezu informiranja Kupca o obvezi održavanja, a Kupac nije izvršio svoju obvezu. Ako se dokaže da je kvar na proizvodu nastupio nakon isporuke (tj. da Davatelj usluge nije isporučio neispravan proizvod), u tom slučaju troškove nastale ispunjenjem prava na garanciju snosi Kupac (uključujući i troškove povrata proizvoda Kupcu).

 

9.1.11. Uzorak izjave za ispunjenje obveze iz garancije dostupan je ovdje: [doc|pdf]

 

Ako Kupac ne koristi uzorak koji je objavio Davatelj usluga za provođenje zahtjeva za ispunjenje obveze iz garancije, izjava Kupca mora sadržavati barem opis nedostatka proizvoda, odabrani jamstveni zahtjev, ime, adresu isporuke i broj narudžbe. Zahtjev za ispunjenje obveze iz garancije se podnosi suglasno odredbama iz točke 14.1. ovih općih uvjeta, u kojem su navedene i adrese kome se zahtjev podnosi.

 

9.2. Jamstvo za proizvod

9.2.1. U slučaju nedostatka na proizvodu, Kupac (u daljnjem tekstu: Potrošač) - prema vlastitom izboru – može zahtijevati jamstvo za proizvod sukladno s točkom 9.1.

9.2.2. Potrošač nema pravo istodobno, zbog istog nedostatka podnijeti zahtjev za jamstvo isporuke i zahtjev za jamstvo proizvoda. Međutim, u slučaju uspješnog izvršenja zahtjeva za jamstvom za proizvod, Potrošač može podnijeti svoj zahtjev za jamstvom proizvođaču za zamijenjeni proizvod ili za popravljeni dio proizvoda.

9.2.3. Kao jamstvo za proizvod, Potrošač može zatražiti samo popravak ili zamjenu neispravnog proizvoda. U slučaju zahtjeva za jamstvom proizvoda Potrošač mora dokazati nedostatak na proizvodu.

9.2.4. Proizvod se smatra neispravnim ako ne udovoljava zahtjevima kakvoće koji su bili na snazi ​u trenutku stavljanja na tržište ili ako mu nedostaju one karakteristike koje je opisao proizvođač pri stavljanju u promet.

9.2.5. Potrošač može podnijeti svoj zahtjev za jamstvom za proizvod u roku od dvije godine od stavljanja proizvoda na tržište od strane proizvođača. Po isteku ovoga roka, gubi se pravo na jamstvo za proizvod. Potrošač je dužan bez odgode, odmah nakon otkrivanja prijaviti nedostatak proizvođaču. Nedostatak prijavljen u roku od dva mjeseca od otkrivanja, smatrat će se prijavljenim bez odgode. Za štetu nastalu kašnjenjem prijavljivanja nedostatka, odgovara Potrošač.

9.2.6. Potrošač može podnijeti zahtjev za jamstvom za proizvod proizvođaču ili distributera proizvoda (Davatelj usluga).

9.2.7. Prema Građanskom zakoniku, smatraju se proizvođačem i proizvođač i distributer proizvoda (Davatelj usluga).

9.2.8. Proizvođač, distributer (Davatelj usluga) oslobađaju se obveze jamstva za proizvod samo ako mogu dokazati da:

9.2.9. Dovoljno je da proizvođač ili distributer (Davatelj usluga) dokaže razlog najmanje jednog izuzeća.

 

9.2.10. Uzorak izjave za podnošenje zahtjeva za jamstvom za proizvod dostupan je ovdje. [doc|pdf]

Ako Potrošač ne koristi uzorak koji je objavio Davatelj usluga za podnošenje zahtjeva za jamstvom za proizvod, njegova izjava mora sadržavati barem opis nedostatka proizvoda, odabrani zahtjev za jamstvom, ime Kupca, adresu isporuke i broj narudžbe. Izjava za provedbu zahtjeva za jamstvom za proizvod može se podnijeti sukladno točki 14.1. i uputiti na adrese navedene u istoj točki.

U svrhu provedbe bilo kojeg zahtjeva za jamstvom za proizvod, proizvod(i) se mora/moraju vratiti Davatelju usluga na adresu Korisničke službe naznačene u točki 14.1. Davatelj usluga pri povratu proizvoda prihvata samo čiste proizvod(e), a nečist(e) proizvod(e) vraća kupcu.

 

10. Odgovornost

10.1 Podaci na web stranici objavljeni su u dobroj namjeri, a služe samo u informativne svrhe, stoga Davatelj usluga nije odgovoran za točnost ili cjelovitost podataka.

10.2. Kupac koristi web stranicu isključivo na vlastiti rizik i prihvaća da Davatelj usluga ne prihvata odgovornost za imovinsku i neimovinsku štetu prouzrokovanu namjernim ili nemarnim kršenjem pravila ili kaznenim djelom, ili kršenjem ugovora štetnim po život ili zdravlje čoveka.

10.3. Davatelj usluga isključuje svaku odgovornost za ponašanje korisnika tijekom korištenja web stranice. Kupac je isključivo i u potpunosti odgovoran za svoje ponašanje, a u kojem slučaju Davatelj usluge u potpunosti surađuje s nadležnim tijelima kako bi otkrio kršenja pravila.

10.4. Stranice web usluge mogu sadržavati poveznice koje preusmjeravaju korisnika na stranice drugih davatelja usluga. Davatelj usluga nije odgovoran za postupke zaštite podataka i ostale aktivnosti koje vrše drugi davatelji usluga.

10.5. Davatelj usluga ima pravo, ali nije obvezan, provjeriti sadržaj koji je Kupac učinio dostupnim tijekom korištenja web stranice, te Davatelj usluga ima pravo, ali nije obvezan, tražiti znakove nezakonite aktivnosti u vezi s objavljenim sadržajem.

10.6. Zbog globalne prirode interneta, Kupac se slaže da će postupati u skladu s odredbama primjenjivog nacionalnog zakona prilikom korištenja Internet stranice. Ako bilo koja aktivnost vezana uz upotrebu web stranice nije dopuštena prema zakonu države Kupca, Kupac je isključivo odgovoran za upotrebu iste.

10.7. U slučaju da Kupac primijeti neprikladan sadržaj na web stranici, obvezan je odmah obavijestiti Davatelja usluge. Ukoliko Davatelj usluge tijekom dobronamjernog postupka utvrdi da je obavijest o neprikladnom sadržaju opravdana, ima pravo neodložno brisati ili izmijeniti podatke.

 

11. Autorska prava

11.1. Ova je web stranica zaštićena autorskim pravom. Davatelj usluga nositelj je ili ovlašteni korisnik autorskih prava sadržaja na web stranici te sadržaja prikazanih prilikom pružanja usluga putem web stranice: bilo koje djelo zaštićeno autorskim pravima ili drugo intelektualno vlasništvo (uključujući, između ostalog, sve grafičke i druge materijale, dizajn web stranice, uređivanje, korištena softverska i druga rješenja, ideje, implementacije).

11.2. Sadržaj ili dijelovi web stranice mogu se spremiti ili ispisati na fizičkim ili drugim nosačima podataka za privatnu upotrebu ili uz prethodnu pisanu suglasnost Davatelja usluga. Korištenje izvan privatne upotrebe - poput pohrane u bazi podataka, prijenosa, objavljivanja ili preuzimanja, stavljanja na tržište - moguće je samo uz prethodnu pisanu suglasnost Davatelja usluga.

11.3. Osim izričito navedenih prava u ovim Općim uvjetima korištenja, registracija, uporaba web stranice ili bilo koja odredba OUK-a ne daje Kupcu pravo na korištenje bilo kojeg trgovačkog imena ili zaštitnog znaka prikazanog na web stranici. Osim prikaza web stranice prema njezinoj namjeravanoj uporabi, potrebne privremene reprodukcije i privatne preslike potrebne za isti, ova se intelektualna djela ne smiju koristiti u bilo kojem drugom obliku bez prethodnog pisanog odobrenja Davatelja usluga.

 

12. Mogućnosti za provedbu prava

12.1. Rješavanje prigovora

12.1.1. Kupac svoje prigovore u vezi s proizvodom ili djelatnostima Davatelja usluga može izložiti na kontakt podacima navedenim pod točkom 1.7.

12.1.2. Sukladno važećem zakonodavstvu, Davatelj usluga će odmah istražiti usmeni prigovor i po potrebi je ispraviti, ako to priroda prigovora dopušta. Ukoliko se kupac ne slaže s postupanjem prigovora ili ako prigovor nije moguće odmah istražiti, Davatelj usluga će odmah uzeti zapisnik o prigovoru i njegovom stavu o prigovoru. U slučaju usmenog prigovora priopćenog putem telefona, zapisnik će se poslati Kupcu najkasnije istodobno sa suštinskim odgovorom navedenim u odjeljku o pisanoj žalbi te će i dalje postupati u skladu s odredbama o pisanoj žalbi.

12.1.3. Davatelj usluge će usmenom prigovoru dodijeliti jedinstveni identifikacijski broj koji u kasnijem vremenu pomaže u traženju prigovora. Davatelj usluga obvezan je ovaj broj priopćiti Kupcu.

12.1.4. Davatelj usluge obvezan je ispitati pisani prigovor u roku od trideset dana od primitka istog i meritorno odgovoriti te poduzeti potrebne mjere kako bi obavijestio Kupca. Ako Davatelj usluga odbije prigovor, obvezan je obrazložiti svoj stav u svom odgovoru za odbijanje prigovora.

12.1.5. Davatelj usluge obvezan je čuvati prigovor i kopiju odgovora pet godina.

12.1.6. Davatelj usluga prima prigovore Kupca na kontakt podacima navedenim pod točkom 1.7.

12.2. Ostale mogućnosti izvršenja

12.2.1. Ako bilo koji potrošački spor između Davatelja usluge i Kupca ne bude riješen tijekom pregovora s Davateljem usluga, Kupcu su na raspolaganju sljedeće pravne mogućnosti:

a) Upis u knjigu kupaca. Knjiga kupaca dostupna je u svim trgovinama Davatelja usluga. Davatelj usluga pismeno će odgovoriti na ovdje napisane unose u roku od 30 dana.

b) Prigovori tijelima za zaštitu potrošača. Ako kupac primijeti kršenje prava potrošača, ima pravo podnijeti žalbu tijelu za zaštitu potrošača nadležnom prema njegovom prebivalištu. Nakon procjene prigovora, tijelo će odlučiti o vođenju postupka zaštite potrošača.

c) Odbor za mirenje U svrhu izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova koji se tiču kvalitete, sigurnosti i primjene pravila o odgovornosti za proizvode te sklapanja i izvršavanja ugovora, Kupac može pokrenuti postupak pred tijelom za mirenje pri stručnoj komori svog prebivališta.

Tvrtka je dužna surađivati u postupku vijeća za pomirenje.

Kontakt podaci Centra za mirenje u Budimpešti:

d) Sudski postupak. Kupac ima pravo izvršiti svoj zahtjev koji proizlazi iz potrošačkog spora na sudu u okviru građanskog postupka sukladno odredbama Zakona br. V. iz 2013.g. o Građanskom zakoniku i Zakona br. CXXX. iz 2016.g. o parničnom postupku.

e) Sukladno Uredbi (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o mrežnom rješavanju sporova za potrošačke sporove (Uredba), Europska komisija uspostavila je mrežnu platformu za rješavanje sporova. Prema Uredbi, komunikacija za izvansudsko rješavanje sporova koji proizlaze iz ugovora o internetskim uslugama između potrošača s adresom prebivališta u Europskoj uniji i Davatelja usluga sa sjedištem u Europskoj uniji trebala bi se omogućiti preko ove mrežne platforme. Mrežna platforma za rješavanje sporova dostupna je potrošačima od 15. veljače 2016. godine. Opseg Uredbe odnosi se izravno na Davatelja usluge sa sjedištem u Mađarskoj, ako se potrošački spor pojavi u vezi s internetskim ugovorom sklopljenim između Davatelja usluge i potrošača. Prema Uredbi, potrošač može pokrenuti izvansudsku nagodbu spora putem mrežne platforme za rješavanje sporova na zajednički odabranom forumu za rješavanje sporova. Za rješavanje potrošačkih sporova u Mađarskoj, potrošači se mogu obratiti Centru za mirenje u Budimpešti.

Kontakt podaci mrežne platforme za rješavanje sporova: http://ec.europa.eu/odr

 

13. Izjava o privatnosti

13.1. Davatelj usluga poštuje ustavno temeljno pravo na zaštitu osobnih podataka prema čijim pravilima svatko ima pravo otkriti i koristiti svoje osobne podatke.

13.2. Davatelj usluga posebnu pozornost posvjećuje zaštiti pojedinaca tijekom prikupljanja i upravljanja osobnim podacima primljenih od strane kupaca (u daljnjem tekstu: Kupac) za korištenje usluga, te se izrazito pridržava zakona br.VI iz 1998.g. o proglašenju Strasburške konvencije od 28. siječnja 1981.g., Zakona br.CXIX iz 1995. o upravljanju osobnim podacima imena i adrese u svrhu istraživanja i izravnog marketinga te Zakona br.CXII iz 2011.g. o pravu na samoodređenje informacija i slobodu informacija (u daljnjem tekstu: Infotv.).

13.3. Podaci pružani od strane Kupaca, kao što su ime i prezime, adresa dostave i adresa fakture, broj telefona, adresa e-pošte i spol Kupaca sadržani su u e-pošti poslanoj putem sustava. U slučaju plaćanja bankovnom karticom, podacima plaćanja ne upravlja Davatelj usluga, već OTP Banka.

 

Prihvaćam da će sljedeći osobni podaci pohranjeni u bazi podataka www.playersroom.hu od strane upravitelja podataka Szinga Sport Kft. (Sjedište: 1038 Budimpešta, Tündérliget u. 2.) biti dostavljeni tvrtki OTP Mobil Kft. kao obraditelju podataka. Upravitelj podataka dostavlja slijedeće podatke:

 

ID broj web narudžbe

datum narudžbe

stavke narudžbe (naziv proizvoda, broj artikla, cijena, količina, PDV)

naknada za dostavu

valuta

iznos popusta

jezik

ime

prezime

e-pošta

broj telefona

ime/naziv za fakturu

PIB

poštanski broj za fakturu

naziv grada za fakturu

naziv ulice za fakturu

naziv županije za fakturu

naziv zemlje za fakturu

ime isporuke

poštanski broj isporuke

grad isporuke

ulica isporuke

županija isporuke

zemlja isporuke

 

Priroda i svrha aktivnosti obrade podataka koju obavlja obraditelj podataka možete naći u SimplePay Pravila o privatnosti, na sljedećoj poveznici:

 

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

13.4. Upravitelj podataka web stranice je Davatelj usluga.

13.5. Davatelj usluga izjavljuje da je svrha upravljanja podacima registriranim u njegovoj bazi podataka (ime, adresa isporuke, adresa fakture, adresa e-pošte, telefonski broj, spol Kupca) jeste osiguravanje pružanja usluga dostupnih u web trgovini, prikazivanje personaliziranog sadržaja i oglasa, prikupljanje statistika, tehnički razvoj IT sustava, te zaštita prava Kupaca. Davatelj usluga može koristiti podatke za formiranje korisničkih skupina, te prikazivanje ciljanog sadržaja i/ili oglasa i/ili slanje newslettera istim korisničkim skupinama na web mjestima Davatelja usluge.

13.6. Davatelj usluga ne smije koristiti osobne podatke Kupaca u svrhe koje odstupaju od gore navedenih. Otkrivanje osobnih podataka trećim licima (osim kurirskih službi) ili javnim tijelima moguće je samo uz izričit pristanak Kupaca, osim ako zakonom ili službenom/sudskom odlukom nije drugačije određeno. Davatelj usluga će osobne podatke Kupaca brisati nakon završetka svrhe korištenja ili na zahtjev Kupaca.

13.7. Davanje podataka od strane Kupaca je dobrovoljno, a pravni temelj je suglasnost nositelja podataka. Korištenjem usluga Davatelja usluga, Kupac pristaje na upotrebu vlastitih podataka u gore navedene svrhe (uključujući prijenos osobnih podataka kurirskim službama). Kupac može u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje ili izmjenu svojih podataka, informacije o upravljanim podacima te se može usprotiviti upravljanju podacima. U slučaju neuspjelog zahtjeva ili prigovora, Kupac se može obratiti sudu u roku od 30 kalendarskih dana.

13.8. Davatelj usluga obavlja aktivnosti povezane s obradom primljenih podataka u skladu sa zakonskim propisima koji su na snazi te imajući na umu odredbe o zaštiti podataka sadržane u ovim Općim uvjetima. Korištenjem usluga Davatelja usluga, Kupac pristaje na prijenos vlastitih osobnih podataka obraditelju podataka.

13.9. Davatelj usluga nije odgovoran za podatke dostavljene od strane Kupca. Ukoliko Davatelju usluga dođe do saznanja da dostavljeni podaci krše prava trećeg lica ili zakona, ili krše ova pravila o zaštiti podataka ili uzrokuju štetu zbog nepoštivanja pravila o zaštiti podataka, Davatelj usluga ima pravo poduzeti potrebne pravne mjere u suradnji s nadležnim vlastima. Ukoliko je Kupac pružio podatke trećeg lica u svrhu korištenja usluge ili je na bilo koji način prouzročio štetu tijekom korištenja web stranice, Davatelj usluga ima pravo naplatiti naknadu za nastalu štetu.

13.10. Kako bi spriječio neovlašteni pristup podacima i otkrivanje istih, te osigurao točnost podataka i koristio podatke na najprikladniji način, Davatelj usluga čuva i pruža podatke prikupljene na mreži odgovarajućim fizičkim, elektroničkim i tehničkim metodama.


13.11. Naziv obraditelja podataka:

 

13.12. Davatelj usluga vodi registar prijenosa podataka o prijenosu osobnih podataka koje je Kupac pružio kurirskim službama kako bi provjerio zakonitost prijenosa podataka i obavijestio subjekte podataka, uključujući datum prijenosa osobnih podataka kojima upravlja Davatelj usluga, zatim pravni temelj i primatelja. Davatelj usluga čuva podatke u registru prijenosa podataka u trajanju od 5 (pet) godina.

13.13. Registracijski broj upravljanja podacima: NAIH-84718/2015

 

14. Ostale odredbe

14.1. Web trgovina je informacijski sustav zasnovan na php-u, razina sigurnosti je odgovarajuća, njezina uporaba ne predstavlja rizik, međutim, Davatelj usluga preporučuje sljedeće mjere opreza:

14.2. Davatelj usluga zadržava pravo u bilo kojem trenutku jednostrano izmijeniti i dopuniti ove Opće uvjete korištenja.

 

Opći uvjeti korištenja u elektroničkom obliku (pdf).

 

Ažurirano: 18.09.2023.

 

Želim sei prijaviti na newsletter