Privacy Statement

Pravila zaštite osobnih podataka i upravljanja podacima

 

1. Tvrtka Szinga Sport Kft. (Sjedište: 1038 Budimpešta, Tündérliget utca 2.; Matični broj: Cg. 01-09-370331; PIB: 10318102-2-44), kao operator (u daljnjem tekstu: Davatelj usluga) web trgovine (u daljnjem tekstu: web trgovina) na web stranici www.playersroom.hu (u daljnjem tekstu: web stranica) poštuje ustavno temeljno pravo o zaštiti osobnih podataka prema kojem svatko ima pravo otkriti i koristiti svoje osobne podatke.

 

2. Davatelj usluga posebnu pozornost posvjećuje zaštiti pojedinaca tijekom prikupljanja i upravljanja osobnim podacima primljenih od strane kupaca (u daljnjem tekstu: Kupac) za korištenje usluga, te se izrazito pridržava zakona br.VI iz 1998.g. o proglašenju Strasburške konvencije od 28. siječnja 1981.g., Zakona br.CXIX iz 1995. o upravljanju osobnim podacima imena i adrese u svrhu istraživanja i izravnog marketinga te Zakona br.CXII iz 2011.g. o pravu na samoodređenje informacija i slobodu informacija (u daljnjem tekstu: Infotv.).

 

3. Podaci pružani od strane Kupaca, kao što su ime i prezime, adresa dostave i adresa fakture, broj telefona, adresa e-pošte i spol Kupaca sadržani su u e-pošti poslanoj putem sustava.

 

U slučaju plaćanja bankovnom karticom, podacima plaćanja ne upravlja Davatelj usluga, već OTP Banka.

 

Prihvaćam da će sljedeći osobni podaci pohranjeni u bazi podataka www.playersroom.hu od strane upravitelja podataka Szinga Sport Kft. (Sjedište: 1038 Budimpešta, Tündérliget u. 2.) biti dostavljeni tvrtki OTP Mobil Kft. kao obraditelju podataka. Upravitelj podataka dostavlja slijedeće podatke:

 

ID broj web narudžbe

datum narudžbe

stavke narudžbe (naziv proizvoda, broj artikla, cijena, količina, PDV)

naknada za dostavu

valuta

iznos popusta

jezik

ime

prezime

e-pošta

broj telefona

ime/naziv za fakturu

PIB

poštanski broj za fakturu

naziv grada za fakturu

naziv ulice za fakturu

naziv županije za fakturu

naziv zemlje za fakturu

ime isporuke

poštanski broj isporuke

grad isporuke

ulica isporuke

županija isporuke

zemlja isporuke

 

Priroda i svrha aktivnosti obrade podataka koju obavlja obraditelj podataka možete naći u SimplePay Pravila o privatnosti, na sljedećoj poveznici:

 

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

4. Upravitelji podataka su Davatelj usluga i kurirske službe navedene pod točkom 5.

 

5. Davatelj usluga izjavljuje da je svrha upravljanja podacima registriranim u njegovoj bazi podataka (ime, adresa dostave, adresa fakture, adresa e-pošte, telefonski broj, spol Kupaca) jeste osiguravanje pružanja usluga dostupnih u web trgovini, prikazivanje personaliziranog sadržaja i oglasa, prikupljanje statistika, tehnički razvoj IT sustava, te zaštita prava Kupaca. Davatelj usluga može koristiti podatke za formiranje korisničkih skupina, te prikazivanje ciljanog sadržaja i/ili oglasa i/ili slanje newslettera istim korisničkim skupinama na web mjestima Davatelja usluge.

 

Podaci dani od strane Kupaca proslijedit će se kurirskim službama koji obavljaju dostavu proizvoda (u daljnjem tekstu: Kurirske službe) u mjeri koja je potrebna za isporuku proizvoda kupljenih u web trgovini.

 

Kurirske službe:

 

Davatelj usluga vodi registar prijenosa podataka o prijenosu osobnih podataka koje je Kupac dostavio kurirskim službama kako bi provjerio zakonitost prijenosa podataka i obavijestio subjekte podataka, koji uključuje datum prijenosa osobnih podataka od strane Davatelja usluge, te pravni temelj prijenosa podataka i primatelja podataka. Davatelj usluga čuva podatke u registru prijenosa podataka u trajanju od 5 (pet) godina.

 

6. Davatelj usluga ne smije koristiti osobne podatke Kupaca u svrhe koje odstupaju od gore navedenih. Otkrivanje osobnih podataka trećim licima (osim kurirskih službi) ili javnim tijelima moguće je samo uz izričit pristanak Kupaca, osim ako zakonom ili službenom/sudskom odlukom nije drugačije određeno. Davatelj usluga će osobne podatke Kupaca brisati nakon završetka svrhe korištenja ili na zahtjev Kupaca.

 

7. Davanje podataka od strane Kupaca je dobrovoljno, a pravni temelj je suglasnost nositelja podataka. Korištenjem usluga Davatelja usluga, Kupac pristaje na upotrebu vlastitih podataka u gore navedene svrhe (uključujući prijenos osobnih podataka kurirskim službama).

 

8. Kupac može u bilo kojem trenutku zatražiti od Davatelja usluga:

- obavijest o upravljanju vlastitim osobnim podacima;

- ispravak vlastitih osobnih podataka;

- brisanje ili blokiranje vlastitih osobnih podataka.

 

8.1. Na zahtjev Kupaca, Davatelj usluga pruža informacije o podacima koje obrađuje, o njihovom izvoru, o namjeni, osnovi i trajanju pravne osnove, o imenu i adresi obraditelja podataka i aktivnostima vezanim za obradu podataka, kao i pravnu osnovu i primatelja u slučaju prijenosa podataka predmetne osobe.

 

Davatelj usluge obvezan je na zahtjev Kupaca dati razumljivu obavijest u pisanom obliku u najkraćem vremenu od dana podnošenja zahtjeva, ali najkasnije u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana.

 

Gore navedeni podaci su besplatni, ukoliko Kupac koji zahtijeva informacije još nije podneo zahtjev za obavijest upravitelju podataka za isti skup podataka u tekućoj godini. U drugim se slučajevima može uspostaviti naknada od 700 HUF po obavijesti. Povrat plaćene naknade vrši se u slučaju, ako je Davatelj usluga nezakonito upravljao podacima ili je zahtjev za obavijest rezultirao u ispravku iste.

 

Davatelj usluga može odbiti obavještavanje Kupaca samo u slučajevima navedenim u članku 9. stavka 1. i članku 19. Zakona o pravu na informacijsko samoodređenje i slobodu informiranja (Info tv.).

 

U slučaju odbijanja pružanja informacija, Davatelj usluga će pismeno obavijestiti Kupca prema kojoj odredbi Zakona o pravu na informacijsko samoodređenje i slobodu informiranja (Info tv.) je došlo do odbijanja pružanja informacija. U slučaju da se podaci odbiju, Kupac se može obratiti sudu ili Nacionalnom tijelu za zaštitu podataka i slobodu informacija (adresa: 1125 Budimpešta, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; telefonski broj: +36 (1) 391 1400; adresa e-pošte: ugyfelszolgalat@naih.hu; (u daljnjem tekstu: Službeno tijelo).

 

8.2. Ako osobni podaci kojima upravlja Davatelj usluga ne odgovaraju stvarnosti, a osobni podaci koji odgovaraju stvarnosti dostupni su Davatelju usluga, isti ima pravo ispraviti te osobne podatke.

 

Davatelj usluga brisat će osobne podatke u sljedećim slučajevima:

- ako je obrada osobnih podataka nezakonita;

- ako Kupac traži brisanje osobnih podataka;

- ako su osobni podaci nepotpuni ili netočni - i to se stanje ne može pravno popraviti -, pod uvjetom da Zakon o pravu na informacijsko samoodređenje i slobodu informiranja (Info tv.) ne isključuje brisanje podataka;

- ako je prestala svrha obrade podataka ili je istekao rok za pohranu podataka određen zakonom;

- u slučaju naloga suda ili vlasti.

 

Umjesto brisanja, Davatelj usluga će blokirati osobne podatke, ako to Kupac zatraži ili ako se na temelju njemu dostupnih podataka može pretpostaviti da bi brisanje štetilo legitimnim interesima Kupaca. Ovako blokirani osobni podaci mogu se obrađivati samo dok postoji svrha obrade podataka koja je onemogućila brisanje osobnih podataka.

Davatelj usluga označit će osobne podatke kojima upravlja, ako Kupac osporava njihovu točnost, ali da se istodobno netočnost osporenih osobnih podataka ne može jasno utvrditi.

 

Davatelj usluga će obavijestiti Kupca o ispravku, blokiranju, označavanju i brisanju podataka, kao i sve one kojima su podaci prethodno proslijeđeni u svrhu upravljanja podacima. Obavijest se može izostaviti, ako ne šteti legitimnim interesima subjekta podataka s obzirom na svrhu obrade.

 

Ako Davatelj usluga ne udovolji zahtjev Kupaca za ispravak, blokiranje ili brisanje podataka, dužan je u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana od primitka zahtjeva, pisanim putem obavijestiti o činjeničnim i pravnim razlozima odbijanja zahtjeva za ispravak, blokiranje ili brisanje podataka. Ukoliko se zahtjev za ispravak, brisanje ili blokiranje podataka odbije, Kupac ima pravo obratiti se nadležnom sudu ili službenom tijelu.

 

9. Davatelj usluga provodi aktivnosti vezane za obradu podataka u skladu s važećim zakonodavstvom Mađarske te imajući na umu odredbe o zaštiti podataka sadržane u ovoj izjavi.

 

10. Davatelj usluga nije odgovoran za podatke dostavljene od strane Kupaca. Ukoliko Davatelju usluga dođe do saznanja da dostavljeni podaci krše prava trećeg lica ili zakona, ili krše ova pravila o zaštiti podataka ili uzrokuju štetu zbog nepoštivanja pravila o zaštiti podataka, Davatelj usluga ima pravo poduzeti potrebne pravne mjere u suradnji s nadležnim vlastima. Ukoliko je Kupac pružio podatke trećeg lica u svrhu korištenja usluge ili je na bilo koji način prouzročio štetu tijekom korištenja web stranice, Davatelj usluga ima pravo naplatiti naknadu za nastalu štetu.

 

11. Kako bi spriječio neovlašteni pristup podacima i otkrivanje istih, te osigurao točnost podataka i koristio podatke na najprikladniji način, Davatelj usluga čuva i pruža podatke prikupljene na mreži odgovarajućim fizičkim, elektroničkim i tehničkim metodama.

 

12. Davatelj usluga upravlja podacima Kupca u okviru Club kartice za razdoblje valjanosti i nakon toga, bez posebnog zahtjeva za otkazivanjem, kako bi potaknuo Kupca da postane redoviti kupac i što je moguće lakše obavijestiti o promocijama na danim kontakt podacima. Podatke obrađuje osoblje Davatelja usluge. Temeljem Zakona br. CXII iz 2011. godine, Kupac može ostvariti svoja prava na informacijsko samoodređenje i slobodu informiranja u skladu s odredbama ovoga Zakona.

 

13. Hosting usluga: Planet Express Kft.,

Sjedište:1125 Budapest, Álom u. 43/b.

Porezni broj: 23587342-2-43

Matični broj tvrtke: 01-09-972700

Korisnička služba i tehnička podrška:support@pannonhosting.hu

 

 

14. Suradnja s obraditeljima podataka

Partneri u pružanju marketinških usluga i treća lica:

 

15. Pružatelj poštanskih usluga:

Maileon Digital Kft.

Sjedište:1112 Budapest, Budaörsi út 153.

 

 

Pravila o privatnosti nagradne igre

 

 

1. Osobnim podacima registriranih igrača upravlja Organizator igre (Szinga Sport Korlátolt Felelősségű Társaság (sjedište: 1038 Budimpešta, Tündérliget utca 2.; matični broj tvrtke: 01-09-370331 . Porezni broj: 10318102-2-44, e-mail adresu: szingasport@playersroom.hu zastupa: Zoltán Gém, izvršni direktor; u daljnjem tekstu: „Organizator”). Organizator je isključivi obraditelj svih osobnih podataka. Organizator je najavio upravljanje podacima u registru zaštite podataka koji vodi Nacionalno tijelo za zaštitu podataka i slobodu podataka: NAIH-84718/2015.

Organizator obrađuje osobne podatke isključivo onih osoba koje su se registrirale u igri navedene u Pravilima igre i koje su tijekom registracije prihvatile Pravila igre i ova Pravila upravljanja podacima.

Uvjet za sudjelovanje u igri je da igrač prihvati Pravila igre i ova Pravila o privatnosti.

 

2. Ova Pravila o privatnosti ("Pravila") primjenjuju se samo na upravljanje osobnim podacima zabilježenim tijekom igre i ne obuhvaćaju drugo upravljanje podacima Organizatora.

Upravljanje osobnim podacima igrača regulirano je ovim Pravilima. Upravljanje osobnim podacima uređuje zakonodavstvo Mađarske i Europske unije, posebice Zakon br. CXII iz 2011.godine o pravu na samoodređenje informacija i slobodu informacija (u daljnjem tekstu: „Infotv“), zatim Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995.g. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, i GDPR smjernice koje stupaju na snagu 25. svibnja.

 

3. Registracijom Igrač prihvata Pravila nagradne igre i ova Pravila. Registracijom i prihvaćanjem pravila, Igrač pristaje na upravljanje svojih osobnih podataka kako je navedeno u ovim Pravilima. Pravni temelj za obradu podataka je dobrovoljni pristanak igrača (članak 5. stavka (1) točka (a) Infotv.). Ova Pravila se smatraju kao obavijest igrača.

S obzirom na činjenicu da je sudjelovanje u nagradnoj igri u potpunosti dobrovoljno i da Igrači osvajaju pravo na nagradu bez plaćanja naknade Organizatoru, Organizator postavlja pristanak na upravljanje podacima prema Pravilima o privatnosti kao uvjet sudjelovanja u nagradnoj igri. Igrači izričito prihvaćaju navedena pravila i slažu se da je sudjelovanje uvjetovano pristankom na upravljanje podacima.

 

4. Tijekom upravljanja podacima, Organizator nastoji osigurati da se upravljanje podacima odvija pošteno i zakonito, i da se upravljanje osobnim podacima odvija samo u određene svrhe. Prvenstvena svrha upravljanja podacima je provođenje nagradne igre, koje uključuje provjeravanje prava na sudjelovanje, izvlačenje nagrade, obavještavanje dobitnika i predaju nagrade. Osim toga, svrha upravljanja podacima je oglašavanje, istraživanje tržišta i javnog mnijenja, koristeći podatke pružane od strane igrača.

Organizator ima pravo koristiti podatke u statističke svrhe na način koji nije osobno identificiran.

 

5. Osobni podaci obrađuju se u sjedištu, podružnici, prostorijama Organizatora ili u prostoriji za obradu podataka koju je odobrio Organizator. Odluke u vezi s upravljanjem podacima uvijek donosi Organizator.

Temeljem zakona Infotv., Organizator ima pravo povjeriti obraditelja podataka. Obraditelj podataka ne može donijeti neovisnu odluku. Organizator objavljuje imena obraditelja podataka u ovim Pravilima.

 

6. Tijekom registracije, igrač daje osobne podatke potrebne za identifikaciju i komunikaciju (ime, adresa e-pošte, adresa, datum rođenja, poštanski broj), kako je navedeno u obrascu za registraciju. Svrha upravljanja podacima je identifikacija Igrača, održavanje kontakta, oglašavanje te istraživanje.

Igrač koji osvoji nagradu obvezan je dostaviti Organizatoru sve podatke potrebne za preuzimanje nagrade, a posebice za isporuku nagrade dobitniku te za ispunjenje poreznih obveza (točna adresa, opći identifikacijski podaci, porezni identifikacijski broj, broj bankovnog računa). Ukoliko Igrač ne dostavi tražene podatke, Organizator ima pravo odbiti predaju nagrade. Svrha upravljanja podacima u slučaju dobitnika je predaja nagrade i ispunjenje poreznih obveza.

U slučaju preporučenih osoba svrha upravljanja podacima je promocija nagradne igre, što znači da Organizator šalje pismo o nagradnoj igri preporučenim osobama.

 

7. Organizator ima pravo koristiti dostavljene kontakt podatke igrača (e-pošta, poštanska adresa, telefonski broj) u svrhu slanja promotivnog e-maila u vezi aktivnosti Organizatora, newsletter o uslugama ili reklamno pismo kako bi na taj način informirao igrača. Igrač je izričito suglasan da Organizator može stavljati oglas u obavijest, newsletter ili druge vrste obavijesti.

Registriranjem igrač izričito prihvaća da mu Organizator šalje oglase korištenjem izravnog upita i korištenjem podataka dostavljenih u tu svrhu. Pristanak se odnosi na upite putem e-pošte, telefona, pošte i drugih sredstava.

Igrači se slažu da će upotrebu web stranica Organizatora i podataka generiranih tijekom njihovog sudjelovanja u igri Organizator koristiti u reklamne svrhe kako bi Igračima pružio ciljane ponude koje se odnose na primatelja.

Upravljane podatke Organizator može koristiti u svrhu istraživanja javnog mnijenja, istraživanja tržišta, sastavljanja uzorka istraživanja i traženja igrača u takve svrhe.

 

8. Prilikom posjeta web stranici, sustav Organizatora automatski bilježi IP adresu računala igrača, vrijeme početka posjeta i, u nekim slučajevima, vrstu preglednika i operativnog sustava, ovisno o postavkama računala, kao i zemljopisnom položaju. Tako zabilježeni podaci ne smiju se povezati s drugim osobnim podacima. Obrada podataka se vrši samo u statističke svrhe. Organizator zadržava pravo postavljanja datoteka (kolačića) na računalo igrača.

 

9. Nakon završetka igre Organizator neće brisati pružene podatke, već će upravljati istim i koristiti ih u kasnijem vremenu u svrhe navedene u ovim pravilima.

Organizator će brisati unesene podatke u slijedećim slučajevima:

Igrač može zatražiti brisanje svojih osobnih podataka putem kontakt podataka Organizatora (točka 1). U slučaju ztakvig ahtjeva Igrača, sustav Organizatora će podatke brisati u roku od pet radnih dana. Brisanje osobnih podataka učinit će podatke neprepoznatljivima na način da se veza između podataka i subjekta podataka više neće moći uspostaviti.

Organizator neće brisati osobne podatke na zahtjev Igrača, ako je upravljanje podacima obvezna ili dopuštena zakonom (na primjer, podaci povezani s poreznom obvezom). U tom slučaju, Organizator će obavijestiti Igrača o pravnoj osnovi za odbijanje otkazivanja.

Ako se između Organizatora i Igrača uspostavi pravni odnos i upravljanje osobnim podacima je neophodna za ostvarivanje prava koja proizlaze iz pravnog odnosa i ispunjavanja obveza (npr. ovrha na potraživanjima, rješavanje pravnih sporova), Organizator također obrađuje potrebne osobne podatke u slučaju zahtjeva za otkaz. Članak 6. stavka (5) zakona Infotv.

Ako Organizator isključi Igrača iz igre, isti će u slučaju zahtjeva za brisanje podataka i u daljnjem upravljati podacima potrebnim da spriječi ponovnu registraciju. Pravna osnova za upravljanje podacima u ovom slučaju je članak 6. stavka (5) zakona Infotv.

 

10. Igrač ima pravo ispraviti svoje podatke, a za podatke koje on sam ne može ispraviti, zatražiti od Organizatora da ispravi podatke netočne podatke. Subjekt podataka može zatražiti informacije o upravljanju njegovim osobnim podacima. Organizator može dostaviti obavijest i putem e-pošte. Igrač ima pravo protiviti se upravljanju njegovim osobnim podacima.

 

11. Organizator će poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao sigurnost podataka, osiguravajući odgovarajuću razinu zaštite, posebno protiv neovlaštenog pristupa, izmjene, prijenosa, otkrivanja, brisanja ili uništenja podataka te slučajnog uništavanja i oštećenja podataka. Organizator osigurava sigurnost podataka odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama.

 

12. Tijekom korištenja Usluge i Web stranice, igrači imaju pravo dostaviti samo svoje vlastite podatke. Davanje podataka drugih osoba predstavlja nezakonito upravljanje podacima, što može dovesti do posljedica navedenih u posebnim zakonima. U slučaju zlouporabe podataka drugih osoba, Organizator će pomoći postupajućim tijelima u otkrivanju kršenja i identificiranju počinitelja.

 

13. Organizator prenosi osobne podatke trećim licima samo uz izričitu suglasnost nositelja podataka ili u skladu s odredbama zakona.

 

14. Igrač može podnijeti prigovor Organizatoru u vezi s upravljanjem osobnim podacima, koji će istražiti prigovor u najkraćem mogućem roku i ispraviti kršenje.

U slučaju kršenja prava na zaštitu svojih osobnih podataka, igrač se može obratiti Nacionalnom tijelu za zaštitu podataka i slobodu informacija (www.naih.hu), a svoj zahtjev može izvršiti i na sudu.

Prikaz:
24 / stranica
Poredaj po:
Noviteti naprijed
50%
Ocjenjivanje proizvoda 0/5Ocjenjivanje proizvoda 0/5Ocjenjivanje proizvoda 0/5Ocjenjivanje proizvoda 0/5Ocjenjivanje proizvoda 0/5 (0 / 0)
€ 76.99
€ 38.99
Veličine:
S
50%
Ocjenjivanje proizvoda 0/5Ocjenjivanje proizvoda 0/5Ocjenjivanje proizvoda 0/5Ocjenjivanje proizvoda 0/5Ocjenjivanje proizvoda 0/5 (0 / 0)
€ 76.99
€ 38.99
Veličine:
S
Želim sei prijaviti na newsletter